petanque

Switch to desktop Register Login

class="gkFeaturedItemTitle" ระยอง คว้าแชมป์เปตองภาคตะวันออกนัดสนามสุดท้าย ไทคัพ ครั้งที่ 13 Date27-12-57

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 27 ธันวาคม 2557 02:02
 • เขียนโดย Super User

ระยอง คว้าแชมป์เปตองภาคตะวันออกนัดสนามสุดท้าย ไทคัพ ครั้งที่ 13
          สวัสดีครับแฟนๆชาวไทคัพ การแข่งขันกีฬามหกรรมท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ไทคัพ ครั้งที่ 13 ภาคตะวันออก จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 19 – 26 ธ.ค. 2557 กีฬาของคนระดับรากหญ้าการเดินทางในรอบคัดภาคก็สิ้นเสร็จลงแล้ว หลังจาก ตระเวนคัดหาตัวแทนในแต่ละภาค ก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายแล้ว ซึ่งได้คัดเสร็จสิ้นได้ตัวแทนที่จะต้องเดินทางเตรียมตัวไปแข่งขันในรอบมหกรรมใหญ่ ที่จ.นครสวรรค์ ในหวงวันที่ 11-20 ม.ค. 2557 ที่ซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์นี่เอง.. เรามาดูผลแข่งขันของประเภทเปตองทีมชายและทีมหญิง ดังนี้
เปตองทีมชาย

ชนะเลิศ IRPC-1 จ.ระยอง รายชื่อนักกีฬา นายสมพงษ์ ตันสถิตย์คุณ นายวุฒิชัย ฐานหมั่น นายอนิวรรต จันหลา นายนฤเบศร์ แซ่ห่าน 

ผู้จัดการทีม นายสมพงษ์ ตันสถิตย์คุณ


อันดับ 2 ปากพลี-2 จ.นครนายก รายชื่อนักกีฬา นายสมเกียรติ จิตรงาม นายธนารัตน์ ปานกรด นายเทวินทร์ หาญวีรกุล นายชาญชัย บุญสำเร็จ
ผู้จัดการทีม นายสมเกียรติ จิตรงาม


อันดับ 3 ปากพลี-1 จ.นครนายก รายชื่อนักกีฬา นายปิยะบุตร แช่มช้อย นายนพดล แช่มช้อย นายอนุกุล แตงจันทร์ นายณัฐพงศ์ นามรักษา
ผู้จัดการทีม นายอนุกุล แตงจันทร์


อันดับ 4 ร.ร.นครนายกวิทยาคม-1 รายชื่อนักกีฬา นายชัยภัทร หาญวีรกุล นายธนาธิป วราพุฒ นายวีรวุฒิ มั่งคั่ง
ผู้จัดการทีม นายชัยภัทร หาญวีรกุล


เปตองทีมหญิง

ชนะเลิศ ร.ร.บ้านสุ่งเจริญ จ.ฉะเชิงเทรา รายชื่อนักกีฬา น.ส.ธนาพร เอี่ยมสอาด น.ส.ธิดารัตน์ สังข์ถ่วง ด.ญ.อรนิชา วงษ์ษา น.ส.กาญจนาพร สุขชัย
ผู้ฝึกสอน นายสามารถ ศิริแลง ผู้จัดการทีม นายอำนวย ผมทอง


อันดับ 2 สระแก้ว จ.สระแก้ว รายชื่อนักกีฬา น.ส.ปิยธิดา แสนอ่อนพุธ ด.ญ.ดวงหทัย สีดาลี น.ส.ปราถนา สีดาลี น.ส.ดวงกมล ฉันคนุช
ผู้จัดการทีม นายจักรี โพธิ์สำนึก


อันดับ 3 ชมรมเปตองจันทบุรี จ.จันทบุรี รายชื่อนักกีฬา นางพะเยาว์ เหมตาล น.ส.จรินทร์ ทองอภัยพงศ์ น.ส.มณฑิตา จ้อยเจริญ นางนิตยา ป้องหมู่
ผู้จัดการทีม นายพนมไพร เหมตาล


อันดับ 4 ร.ร.นครนยากวิทยาคม-3 จ.นครนายก รายชื่อนักกีฬา น.ส.แกมพลอย ถาวิกุล น.ส.วิพารัตน์ ทองเสริม ด.ญ.ณัฐชา เติมสายทอง
ผู้ฝึกสอน นายอิฐวิวัฒน์ อิ่มทรัพย์ ผู้จัดการทีม นายสุรศักดิ์ อิ่มทรัพย์


 

 

class="gkFeaturedItemTitle" สรุปผลตัวแทนคัดภาคกลางตอนล่าง ประเภทเปตองทีม 3 คน Date30-12-57

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 06 มกราคม 2558 03:24
 • เขียนโดย Super User

          สวัสดีครับแฟนๆชาวไทคัพทุกท่าน ขอเก็บตกผลการแข่งขันเปตองไทคัพ ภาคกลางตอนล่าง จ.กาญจนบุรี ในหวงวันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาบเกี่ยวกับคัดภาคตะวันออก จ.นครนายก ที่ผ่านเช่นกัน วันนี้ทางทีมงานก็ขอชี้แจ้งถึงสรุปผลตัวแทนคัดภาคกลางตอนล่าง ประเภทเปตองทีม 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในรอบมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ จ.นครสวรรค์ ในช่วงวันที่ 11 – 20 มกราคม 2558 และถือโอกาสทางทีมงานไทคัพ ก็ขอให้แฟนคลับชาวไทคัพทุกท่าน ประสบแต่ความสุข หน้าที่การงาน มั่งมีศรีสุข ตลอดปีใหม่นี้นะขอรับ

เปตองทีมชาย

ชนะเลิศ พุทธสาคร เอ จ.สมุทรสาคร
รายชื่อนักกีฬา นายณัฐวุฒิ คำไสยศรี นายปิยะบุตร สาตแฟง นายจักรพันธ์ เพ็ชรทองศรี นายจักรกฤษณ์ แก้วจันทร์
ผู้ฝึกสอน นายกฤตร์ภัทร์ ชำนาญวาด
ผู้จัดการทีม นายชาญดงกิจ จันทร์เกษมร์เกษม


อันดับที่ 2 อบต.ดอนคา จ.ราชบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายพงษ์เชื้อ หอมทิพย์ นายอนุชา อุยนาคธรรม นายบุญนำ ถมเครือ นายชานน พู่ภมรไกรภพ
ผู้จัดการทีม นายชูเดช หอมทิพย์


อันดับที่ 3 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายบัว ศรีสว่าง นายศิรชัช ปานดำ ด.ต.ประดิษฐ์ สุขสวัสดิ์ นายธนเดช สังข์สุวรรณ
ผู้ฝึกสอน นายสุชาติ ตั้งอุดมภพ
ผู้จัดการทีม นางภันทิญา ปานดำ


อันดับที่ 4 พุทธสาคร บี จ.สมุทรสาคร
รายชื่อนักกีฬา
นายปรีชา โยชนะ นายบัญชา แสนดี นาวาโท ผดุงเกียรติ พราหมณ์ฤทธิ จ.ส.อ.จำนงค์ ภะโว
ผู้จัดการทีม นายดงกิจ จันทร์เกษม


เปตองทีมหญิง

ชนะเลิศ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา ด.ญ.เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ ด.ญ.มณิสรา สังข์สุวรรณ ด.ญ.สลิลทิพย์ ชินนุรัตน์
ผู้ฝึกสอน ร.ท.รักเกียต สีเดือน
ผู้จัดการทีม นายธนเดช สังข์สุวรรณ


อันดับที่ 2 เทศบาลตำบลคลองตาตค จ.ราชบุรี
รายชื่อนักกีฬา น.ส.นวพร มีแสง ด.ญ.นภัสสร โสมพันธุ์ ด.ญ.จงรัก ขำภักดี
ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม นายดำรงค์ ขำภักดี


อันดับที่ 3 พุทธสาคร เอ จ.สมุทรสาคร
รายชื่อนักกีฬา น.ส.รัชนีกร ชัยสวัสดิ์ น.ส.พรพรรณ เสตะพันธ์ น.ส.ปณิดา สำอางกิจ น.ส.พรสุดา ทองเลิศ
ผู้ฝึกสอน นายกฤตย์ภัทร ชำนาญวาด
ผู้จัดการทีม นายชาญดงกิจ จันทร์เกษม


อันดับที่ 4 อบต.เขาขลุง จ.ราชบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ปิยะวรรณ เลิศอาวาส ด.ญ.ญาณินท์ ค้ำจุน น.ส.เบ็ญจรัตน์ รอดชู น.ส.จุฑารัตน์ สุดตา
ผู้ฝึกสอน นายสุทธิพงศ์ คงพราหมณ์
ผู้จัดการทีม นายจำเนียร สุดตา


 

 

 

 

 

 

class="gkFeaturedItemTitle" ไทคัพ ปีนี้พลิกล็อค เกินคาด Date 18/1/58

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 19 มกราคม 2558 05:15
 • เขียนโดย Super User

ไทคัพ ปีนี้พลิกล็อค เกินคาด

         
สวัสดีครับ แฟนๆ คลับชาวเลาะคอร์ตตะกร้อ ทุกท่าน
รูดม่านปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการแข่งขันมหกรรมกีฬาของคนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
"ไทคัพ" ครั้งที่ 13 ณ สนามลานเอนกประสงค์จังหวัดนครสวรรค์
ที่ถือเป็นเจ้าบ้านผูกขาดถาวรกับมหกรรมกีฬาระดับรากหญ้าเช่นนี้วันนี้ทีมงาน
สุดสาคร ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบระดับประเทศครั้งนี้
ที่ฝ่าฝันมาตั้งช่วงเดือน ตุลาคม ปีที่แล้ว จนมาถึงอย่างเข้าปีใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 4
เดือนเต็มๆ ทําให้เรารู้สึกว่าทุกทีมที่เข้ามาร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
"ไทคัพ" ครั้งที่13 ถือว่าเป็นทีมสุดยอดทั้งนั้น ทั้งประเภทเซปักตะกร้อ,
ตะกร้อลอดห่วงสากลชาย, และกีฬาเปตอง ประเภททีมชายและทีมหญิง
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมนะขอรับ..ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและต้องขอขอบคุณเจ้าภาพที่ยัง
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเหมือนเช่นเคย...จากเทศบาลเมืองนครนครสวรรค์
         ไทคัพ ปีนี้มีทีมเข้าร่วมล้วนแล้วหน้าตาของแต่ละทีมก็จะเป็นชุดเดิมที่เกาะติด ไทคัพ
มาโดยตลอด จัดได้เป็นแฟนพันธ์แท้ตัวยง ส่วนทีมน้องใหม่ก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งตะกร้อ
และเปตอง และยิ่งในรอบนัดคัดเลือกแต่ละภาค รู้แพ้รู้ชนะกันมาแล้ว
สําหรับในรอบระดับประเทศชิงแชมป์ประเทศไทย จากการจับสลากแบ่งสาย
เราก็มีการแบ่งแยกของแต่ละโซนไม่ให้มาพบเจอะเจอกัน ก็ดันมาเจอกันอีกในรอบลึก
หรือรอบก่อนตัดเชือก 8 ทีมสุดท้าย
เพราะนัดนี้ถือได้ว่าสําคัญที่ทุกทีมจะต้องฝ่าฝันเพื่อไปให้ถึงที่เป้าหมายของแต่ละทีม
         การสุ่มเตรียมตัวฝึกซ้อมฝีมือกันมา เพื่องานนี้โดยเฉพาะ
เพราะถ้าทําเป้าหมายสําเร็จถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงให้กับตัวเองและทีมในต้นสังกัด
ในรอบชัดเชือกต่างก็มาโคจรพบกันอีกครั้งในนัดล้างตาซึ่งก็มีหลายคู่ ทั้งกีฬาตะกร้อและเปตอง
โดยนัดล้างตาจากทีมที่เจอกันในรอบคัดเลือกภาคได้เป็นแชมป์แต่มาในรอบ 8 ทีมสุดท้าย
ศึกนัดล้างตา
ไม่ว่ากีฬาตะกร้อและเปตองถ้าอ่านเกมไม่ละเอียดก็เท่ากับคุณพลาดท่าเสียแต้มให้กับคู่แข่งขัน
ต้องตกกระป๋องเป็นที่เรียบร้อย ทําให้ทีมคู่ปรับสามารถพลิกล็อค ล้างตาได้เป็นผลสําเร็จ
การรู้แพ้รู้ชนะ นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญ แต่มันสําคัญที่ทีมให้การตอบรับเข้าร่วมกันมาอย่างมากมาย
ซึ่งทีมใดที่ได้ถ้วยแชมป์ก็ถือว่าทําผลงานยอดเยี่ยม แต่ทีมใดที่ไม่ได้ถ้วยกลับบ้านไป
ทางทีมงานถือว่า เป็นทีมที่สุดยอด จริงๆ เพราะ ไทคัพ
เป็นเวทีของสนามประลองของคนระดับรากหญ้า
ได้มีพื้นที่แข่งขันมาประลองประชันฝีมือกันไม่ขาดสาย ไทคัพในปีนี้จะมีการพลิกล็อคเกิดขึ้น
ทั้งทีมที่เต็งก็หลุดมือ ส่วนทีมที่เข้าไปคว้าชัยถ้วยแชมป์ถือว่า
ความสามารถและความตั้งใจฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีปีหน้าก็คว้าใหม่ก็แล้วกันครับ
          ด้านแฟนคลับชาวไทคัพ ให้การต้อนรับอย่างล้นหล้าม เหมือนทุกปี
ที่เจ้าภาพนครสวรรค์ได้ผูกขาดรับเป็นหน้าเสือแบบถาวรทําให้กระแสการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้อง
ถิ่นแห่งประเทศไทย ไทคัพ เป็นกีฬาประจําจังหวัดไปเสียแล้ว
ซึ่งก็ส่งผลให้มีรายได้เข้าตัวจังหวัดมากขึ้น และรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย
ยอดของผู้เข้าชมครั้งนี้ทะลุเป้าดีเกินความคาดหมาย จะด้วยเหตุผลกลไกลอย่างไรก็แล้วแต่
เชื่อเถอะว่า กีฬ่า คือ ยาวิเศษ ที่จะสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับผู้มาชมของชาวคอนหวัน
สําหรับผลการแข่งขันทางทีมเลาะคอร็ตตะกร้อจะนํามาเสนอให้ทราบในครั้งต่อไปนะขอรับ

class="gkFeaturedItemTitle" นครสวรรค์ผูกขาด ไทคัพ จัดได้เยี่ยม Date18-01-58

 • หมวด: news
 • เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 19 มกราคม 2558 05:29
 • เขียนโดย Super User

นครสวรรค์ผูกขาด ไทคัพ จัดได้เยี่ยม

          สวัสดีครับพี่น้องชาวเลาะคอร์ตะกร้อทุกท่านและชาวไทคัพ วันนี้ทีมงาน สุดสาคร
ขอชมเชยว่าเยี่ยมจริงๆ ปิดฉากลงแล้วการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
"ไทคัพ" ครั้งที่ 13 จ.นครสวรรค์ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบแชมป์ระดับประเทศไทย
ทําให้ครั้งนี้ดูคึกคักยิ่งกว่าเดิมทั้งสนามแข่งขันตะกร้อและเปตองอีกทั้งลานมหกรรมอาหารรสชาดอร่อย ที่กว้างกว่าเดิมเป็น 2 เท่าทําให้บรรยากาศผู้ชมสนใจเป็นอย่างมากแน่นทุกครั้งทุกวัน
โดยเกณฑ์เฉลี่ย วันๆละ 1000 คนขึ้นไปตลอดระยะการแข่งขัน 10 วันเต็มๆ
ถือว่าฟิตแบ็กของผู้ชมครั้งนี้ทะลุเป้าหมายยอดถล่มทะลาย ไปด้วยดี
          เกริ่นมาขนาดนี้ขอเข้าเรื่องแล้วกัน การแข่งขันมหกรรมกีฬา
ไทคัพ ครั้งที่ 13 ปีนี้ที่มีสองหัวเรือใหญ่อย่าง "บิ๊กอู๊ด" ดร.ภิญโญ นิโรจน์
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์และนายจิตต์เกษม นิโรจน์ธนรัฐ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ที่สามารถเนรมิตพื้นรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่
"ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และมหกรรมรสชาดอาหารอร่อย
ทําให้ภาพลักษณ์ของงานทั้งหมดออกมาได้อย่างสวยสดงดงาม ดูอลังการงานสร้าง
โดยเฉพาะพื้นที่ของการแข่งขันกีฬาตะกร้อและเปตอง ที่คัดตัวแทนของแต่ละภาค รวม 9
ภาค นําเอาทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศ มาประชันฝีมือกันเพื่อชิงชัยถ้วยแชมป์ใบโตในปีนี้
ท่านทั้งสองได้เนรมิตให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ถือว่าเป็นสนามเอาท์ดอร์
กลางแจ้งที่ได้มาตรฐานดีเยี่ยม ถือว่า นครสวรรค์พร้อมทุกด้านและบุคคกร งานนี้
ต้องขอบกนิ้วโป้งให้จริงๆ ว่า การผูกขาดเป็นเจ้าภาพ มหกรรมการกีฬา ไทคัพ ทุกปีทําได้สุดยอด
และผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่ถือว่าเป็นแม่ทัพเรือใหญ่ อย่าง บริษัท บุญรอด
สิงห์คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด และพันธมิตรที่ร่วมผนึกกําลังกันมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จํากัด ที่ช่วยกันจัดการแข่งขัน "ไทคัพ"
ครั้งนี้ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
          ถ้าพูดถึงกีฬา "ไทคัพ" ครั้งที่ 13 เปรียบเสมือนคนก็เริ่มที่จะโตเต็มวัยย่างเข้าสู่วัยรุ่นแล้วครับ
การที่ได้ตระเวนไปคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละภาคแต่ละโซน ผ่านร้อนผ่านหนาวมา
ทําให้มีนักกีฬาหน้าใหม่ๆผุดขึ้นมา จากระดับรากหญ้าของแก่นแท้ทั้งกีฬาตะกร้อ
และเปตอง ที่ดูเหมือนจะมีแววฉายนักกีฬาเด่นๆ โชว์ฟอร์มการเล่นทักษะได้อย่างดี
ที่จะป้อนเข้าสู่สมาคมฯต่างๆ อีกทั้งความสามารถมุ่งสู่ทีมชาติได้เลย เพราะพื้นที่แห่งนี้ "ไทคัพ"
ได้สร้างตัวนักกีฬาที่เกิดจากตรงนี้ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติมาแล้วทุกครั้งทุกสมัยที่ได้ไปคัดเลือก
          งานนี้เหมือนจะเป็นเวทีที่ใครๆที่ทุกคนก็อย่างจะเข้ามาร่วมสนุกสนาน
มาร่วมประลองฝีมือกันอย่างเต็มที่ เพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้กับนักกีฬาช้างเผือก
ที่ซ่อนเร้นตัวอยู่ในป่า ออกมาฉายแววให้กับแมวมองต่างๆ
ได้ประจักษ์แห่งฝีมือที่จะมีอนาคตอันใกล้ที่จะไปต่อยอดกีฬาเป็นเลิศอย่างสบายๆ
          "ไทคัพ" ถือว่าเป็นกีฬาที่มุ่งเฉพาะคนในท้องถิ่นให้มีการออกกําลังกายสร้างสรรค์
          สร้างความสามัคคี
ในกลุ่ม เว้นว่างจากงาน ก็ออกมาเล่นกีฬาและยังได้เพื่อนมิตรแท้ทุกทั่วสาระทิศ
แหละนี่คือ ประโยควลียอดฮิต ไทคัพ "กีฬาแห่งชาติของคนท้องถิ่น" โดยแท้..นะขอรับ