Logo

ผลการแข่งการกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่36 เชียงรายเกมส์ Date28/1/58

ผลการแข่งการกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่36 เชียงรายเกมส์
กีฬาเปตองประเภทเดี่ยว
ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว

เหรียญทอง จังหวัด ลำพูน นายชญานนท์ สีดาวงศ์
เหรียญเงิน จังหวัด ระยอง นายธนพล รันดร
เหรียญทองแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ธนวัฒน์ เกสรสิทธิ์  จังหวัด ราชบุรี่ นาย อดิศร อินมณี


ผลการแข่งขันประเภทหญิงดี่ยว

เหรียญทอง จังหวัด ตราด นางสาว เบญจวรรณ เพชรพิชัย
เหรียญเงิน จังหวัด สมุครสาคร นางสาว ปณิดา สำอางกิจ
เหรียญทองแดง จังหวัดกรุงเทพฯ นางสาว สุริมา ถาลีพืช  จังหวัด ชัยนาท นางสาว ภัทรภร ลิ้นรัตนปัญญา


 

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.