petanque

Switch to desktop Register Login

ผลการแข่งการกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่36 เชียงรายเกมส์ Date28/1/58

  • เขียนโดย Super User

ผลการแข่งการกีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่36 เชียงรายเกมส์
กีฬาเปตองประเภทเดี่ยว
ผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว

เหรียญทอง จังหวัด ลำพูน นายชญานนท์ สีดาวงศ์
เหรียญเงิน จังหวัด ระยอง นายธนพล รันดร
เหรียญทองแดง จังหวัดนครศรีธรรมราช นาย ธนวัฒน์ เกสรสิทธิ์  จังหวัด ราชบุรี่ นาย อดิศร อินมณี


ผลการแข่งขันประเภทหญิงดี่ยว

เหรียญทอง จังหวัด ตราด นางสาว เบญจวรรณ เพชรพิชัย
เหรียญเงิน จังหวัด สมุครสาคร นางสาว ปณิดา สำอางกิจ
เหรียญทองแดง จังหวัดกรุงเทพฯ นางสาว สุริมา ถาลีพืช  จังหวัด ชัยนาท นางสาว ภัทรภร ลิ้นรัตนปัญญา