petanque

Switch to desktop Register Login

สรุปผลตัวแทนคัดภาคกลางตอนล่าง ประเภทเปตองทีม 3 คน Date30-12-57

  • เขียนโดย Super User

          สวัสดีครับแฟนๆชาวไทคัพทุกท่าน ขอเก็บตกผลการแข่งขันเปตองไทคัพ ภาคกลางตอนล่าง จ.กาญจนบุรี ในหวงวันที่ 16 – 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาบเกี่ยวกับคัดภาคตะวันออก จ.นครนายก ที่ผ่านเช่นกัน วันนี้ทางทีมงานก็ขอชี้แจ้งถึงสรุปผลตัวแทนคัดภาคกลางตอนล่าง ประเภทเปตองทีม 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันในรอบมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ จ.นครสวรรค์ ในช่วงวันที่ 11 – 20 มกราคม 2558 และถือโอกาสทางทีมงานไทคัพ ก็ขอให้แฟนคลับชาวไทคัพทุกท่าน ประสบแต่ความสุข หน้าที่การงาน มั่งมีศรีสุข ตลอดปีใหม่นี้นะขอรับ

เปตองทีมชาย

ชนะเลิศ พุทธสาคร เอ จ.สมุทรสาคร
รายชื่อนักกีฬา นายณัฐวุฒิ คำไสยศรี นายปิยะบุตร สาตแฟง นายจักรพันธ์ เพ็ชรทองศรี นายจักรกฤษณ์ แก้วจันทร์
ผู้ฝึกสอน นายกฤตร์ภัทร์ ชำนาญวาด
ผู้จัดการทีม นายชาญดงกิจ จันทร์เกษมร์เกษม


อันดับที่ 2 อบต.ดอนคา จ.ราชบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายพงษ์เชื้อ หอมทิพย์ นายอนุชา อุยนาคธรรม นายบุญนำ ถมเครือ นายชานน พู่ภมรไกรภพ
ผู้จัดการทีม นายชูเดช หอมทิพย์


อันดับที่ 3 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายบัว ศรีสว่าง นายศิรชัช ปานดำ ด.ต.ประดิษฐ์ สุขสวัสดิ์ นายธนเดช สังข์สุวรรณ
ผู้ฝึกสอน นายสุชาติ ตั้งอุดมภพ
ผู้จัดการทีม นางภันทิญา ปานดำ


อันดับที่ 4 พุทธสาคร บี จ.สมุทรสาคร
รายชื่อนักกีฬา
นายปรีชา โยชนะ นายบัญชา แสนดี นาวาโท ผดุงเกียรติ พราหมณ์ฤทธิ จ.ส.อ.จำนงค์ ภะโว
ผู้จัดการทีม นายดงกิจ จันทร์เกษม


เปตองทีมหญิง

ชนะเลิศ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
รายชื่อนักกีฬา ด.ญ.เจสิรักษ์ ตั้งอุดมภพ ด.ญ.มณิสรา สังข์สุวรรณ ด.ญ.สลิลทิพย์ ชินนุรัตน์
ผู้ฝึกสอน ร.ท.รักเกียต สีเดือน
ผู้จัดการทีม นายธนเดช สังข์สุวรรณ


อันดับที่ 2 เทศบาลตำบลคลองตาตค จ.ราชบุรี
รายชื่อนักกีฬา น.ส.นวพร มีแสง ด.ญ.นภัสสร โสมพันธุ์ ด.ญ.จงรัก ขำภักดี
ผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม นายดำรงค์ ขำภักดี


อันดับที่ 3 พุทธสาคร เอ จ.สมุทรสาคร
รายชื่อนักกีฬา น.ส.รัชนีกร ชัยสวัสดิ์ น.ส.พรพรรณ เสตะพันธ์ น.ส.ปณิดา สำอางกิจ น.ส.พรสุดา ทองเลิศ
ผู้ฝึกสอน นายกฤตย์ภัทร ชำนาญวาด
ผู้จัดการทีม นายชาญดงกิจ จันทร์เกษม


อันดับที่ 4 อบต.เขาขลุง จ.ราชบุรี
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ปิยะวรรณ เลิศอาวาส ด.ญ.ญาณินท์ ค้ำจุน น.ส.เบ็ญจรัตน์ รอดชู น.ส.จุฑารัตน์ สุดตา
ผู้ฝึกสอน นายสุทธิพงศ์ คงพราหมณ์
ผู้จัดการทีม นายจำเนียร สุดตา