Logo

ผลเปตอง ไทคัพครั้งที่13 ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง20-12-57

ผลเปตอง ไทคัพ ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง

           สวัสดีครับแฟนๆ ชาวไทคัพทุกท่าน จากผลการแข่งขันเปตอง ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 คัดภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 11 - 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ตัวแทนคัดภาคเหนือได้สำเร็จที่ชาวไทคัพจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวฝึกฝน เพื่อเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ที่จ.นครสวรรค์ ในห่วงวันที่ 11-20 ม.ค.2558
เปตองทีมชาย
ชนะเลิศ เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย
รายชื่อนักกีฬา
นายสำราญ กาวิกุล นายอิทธิพล จันทราฐิติชัยกุล นายพร้อมสิน นาซ้าย นายมานพ บำรุงวงศ์
ผู้ฝึกสอน นายธีรเดช สิทธิชัยวงศ์ ผู้จัดการทีม นายวชิร ดวงแสงทอง


อันดับ 2 อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
รายชื่อนักกีฬา
นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์ นายวทัญญู คำฝั้น นายชาญณรงค์ ยศนวล นายสุรเดช ตันดี
ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม นายประสาน นันทไตรภพ


อันดับ 3 อบต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง
รายชื่อนักกีฬา นายเอนก คชนิล นายณัฐตินัย เขียวมั่ง นายวัลลภ สิงหราช นายวินัย โท๊ะลาบุตร
ผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม นายปราโมทย์ จันทร์โรจน์


 

อันดับ 4 อบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่
รายชื่อนักกีฬา
นายอนุพงษ์ ใจชุ่ม นายธีรพงษ์ กาซ้อง นายอาชวิน ชัยวงศ์แสน นายสุนทร ชูวงศ์วรพินิจ
ผู้ฝึกสอน นายประดิษฐ์ สุคันธมาลาผู้จัดการทีม นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง


เปตองทีมหญิง
ชนะเลิศ อบจ.แพร่ จ.แพร่
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.ชนากานต์ แสนมงคล ด.ญ.พัณณิตา เหมะสิขัณฑกะ ด.ญ.พัชนินท์ เรือนคำ ด.ญ.มลฤดี ประทีปคีรี
ผู้ฝึกสอน นายธีรพงษ์ เขียวเกษม ผู้จัดการทีมนายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑกะอันดับ 2 อบต.ดอนแก้ว 4 จ.เชียงใหม่
รายชื่อนักกีฬา
นางพรสวรรค์ เรือนคำ น.ส.กมลชนก อินต๊ะนิล น.ส.ปณิฐิ บุญรัตน์ น.ส.นภัสกร จิตตรัตน์
ผู้ฝึกสอน พ.ต.สอาด จันทะพิงค์ ผู้จัดการทีม นายยุทธนา บุญสูง


อันดับ 3 อบต.ท่ายาง จ.ลำปาง
รายชื่อนักกีฬา
น.ส.อุบลวรรณ จิตตวิง น.ส.ธัญญารัตน์ กาชัย น.ส.จุฑาทิพย์ ยกยอ
ผู้ฝึกสอน นางเอมอร ยกยอ ผู้จัดการทีม นายสมศักดิ์ ตะนะเกตุ


อันดับ 4 อบต.ดอนแก้ว 3 จ.เชียงใหม่
รายชื่อนักกีฬา
นางสมคิด จิตตรัตน์ น.ส.ภานุมาส จิตตรัตน์ น.ส.กนกพร อินต๊ะนิล น.ส.จฑามาศ คุณยศยิ่ง
ผู้ฝึกสอน พ.ต.สอาด จันทะพิงค์ ผู้จัดการทีม นายยุทธนา บุญสูง


 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.