petanque

Switch to desktop Register Login

ผลเปตอง ไทคัพ รอบระดับประเทศ จ.นครสวรรค์

ผลการแข่งขันเปตอง ไทคัพ
รอบระดับประเทศ จ.นครสวรรค์
 
 
เปตองทีมชาย
 
 
 
ชนะเลิศ อบต.เหมืองหม้อ จ.แพร่ รายชื่อนักกีฬา นายอัศวิน วิอุ่น นายไชยวัฒน์ จุมพิต นายธีรพงษ์ กาซ้อง นายอนุพงษ์ ใจชุ่ม ผู้ฝึกสอน นายสุนทร ชูวงศ์วนพินิจ ผู้จัดการทีม นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง
อันดับ 2 อบต.ท่าโพธิ์ จ.พิษณุโลก รายชื่อนักกีฬา นายพิมพ์ ทีมเครือจีน นายเกียรตินันท์ สังข์ทอง นายภานุนาท ธูปเกิด นายพิษณุ ชาตรี ผู้ฝึกสอน นายพนม พรามนาค ผู้จัดการทีม นายธวัช สิงหเดช
อันดับ 3 เทศบาลเมืองกระทู้ จ.ภูเก็ต รายชื่อนักกีฬา นายธัณวัฒน์ อินทร์กลับ นายปริญญา พัฒน์ทอง นายเรืองชัย ศรีสุข นายธำรง คุ้มเพชร ผุ้ฝึกสอน นายยงยุทธ อุ่นนุช ผู้จัดการทีม นายสมชาย พิทักฉนวน
อันดับ 4 บมจ.ทีโอที จ.นครสวรรค์ รายชื่อนักกีฬา นายชัยวัฒน์ พุ่มพวง นายอัษฎายุธ ธุระ นายสมยศ คำโพย  นายอาทิตย์ มหาวันแจ่ม ผู้ฝึกสอน นายบำรุงพงษ์ ตรีวิชา ผู้จัดการทีม นายไพรัตน์ ห่านสิงห์
 
เปตองทีมหญิง
 
 
 
ชนะเลิศ รร.ราชประชานุเคราะห์ 55 .ตาก รายชื่อนักกีฬา น..สุนิสา ระฆัง น..สุดาพร ดำเนินคีรี น..ภัทธาพร อยู่มาก น..บุลพร แซ่ย้า ผู้ฝึกสอน นายสมพงษ์ อุ๊ดจิ๋ว ผู้จัดการทีม นายทักษิณา ทองญวน
อันดับ 2 เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง จ.บุรีรัมย์ รายชื่อนักกีฬา น..แก้วทิพย์ กรรโณ น..เจนจิรา ศรีภูบาล น..ณัฐธิดา คำทรา น..สุชาวดี พูนสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน นายสันติ ทองแท้กูล ผู้จัดการทีม นายพันธวัช ไวยาประโคน
อันดับ 3 อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ รายชื่อนักกีฬา นางสมคิด จิตตรัตน์ น..ภาณุมาส จิตตรัตน์ น..กนกพร อินต๊ะนิล ด..พรวิมล นามลื้อ ผู้ฝึกสอน น..ไปรยาวีร์ สุตะวงศ์ ผู้จัดการทีม พ..สอาด จันทะพิงค์ 
อันดับ 4 เทศบาลเมืองสวรรค์โลก จ.สุโขทัย รายชื่อนักกีฬา น..สายทอง อิ่มผึ้ง น..กันตา คำดี นางขวัญเรือน คำเพ็ง น..สุวิมล เอี่ยมกาย  ผู้ฝึกสอน นายสืบศักดิ์ ศรีสัชชนกุล  ผู้จัดการทีม นางบัวลอย ศรีสัชชนกุล